Sunday, October 7, 2012

Gbleghlmn. Bulgarian.

This is the Church website in Bulgarian:
Пазарджик и Пловдив се събраха

11.06.2012
На 17ти март сестрите от Обществото за взаимопомощ от Пловдив и Пазарджик
се събраха, за да отбележат 170тата годишнина от основаването ... [Продължение] 


Изборът да бъдем благодарни

12.11.2011
Нашият Небесен Отец ни заповядва да бъдем благодарни за всичко (вж. 1 Солунците 5:18) и изисква да отдаваме благодарност за получените благословии (вж. У. и З. 46:32). ... [Продължение] 


20-ГОДИНИ ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДИНТЕ ДНИ В БЪЛГАРИЯ

21.11.2011
На 13 август 2011 г. в Новотел “Пловдив” се състоя тържественото честване по случай 20-годишнината от официалната регистрация на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България.... [Продължение ] 


Посещение в БСМ

07.12.2011
На 22 юни 2011 г. гост на Българска Софийска Мисия бе д-р Рупен Крикорян, председател на Националния съвет на религиозните ....[Продължение] 


Среща на колеги

06.06.2011
а 10.06. 2011 г. в сградата на Българска Софийска Мисия се състоя колегиална среща на президент Геролд Рот с издателя и главен редактор на вестник ... [Продължение] 


http://www.lds.bg/

Wish me good luck.

Its time to start studying baby!!!

No comments:

Post a Comment